Global GPS did an amazing performance and it support
so much when im in travelling

michael, business man

Prikaz sistema

 

- Prijava na sistem

Ulaskom na Internet adresu koju ste dobili od tima Global GPS, dočekaće Vas prozor koji je prikazan ovde na slici. Ovde se od Vas očekuje da unesete Korisničko ime i Lozinku koji su vam dodijeljeni od tima Global GPS-a, te da nakon toga kliknete na dugme Prijava.
Ispod polja za prijavu nalaze se dva dugmeta u slučaju da trenutno nemate instaliran ni Google Chrome ni Mozilla Firefox. Bilo koje od dva dugmeta će Vam omogućiti da skinete odgovarajući pretraživač koji je podržan od strane Global GPS sistema.

NAPOMENA: Global GPS ne garantuje za funkcionisanje sistema na Internet Exploreru, i neće pružati asistenciju kod problema vezanih za ovaj Internet pretraživač.

 

- Obavještenja

Nakon uspješne prijave na Global GPS sistem, dočekaće Vas prozor koji je prikazan na slici ispod.

* detaljne informacije možete dobiti na upit u obliku PDF brošure

- Trenutno praćenje


* detaljne informacije možete dobiti na upit u obliku PDF brošure


Trenutno praćenje omogućava Vam direktan uvid u trenutno stanje Vašeg voznog parka. Vaša vozila možete pogledati na mapi, gdje je svako vozilo prikazanom ikonicom statusa koja označava da li je vozilo u pokretu ili stoji (takođe, ako je u pokretu, u kom smjeru se kreće), ili na Tabelarnom pregledu koji Vam omogućava da detaljnije pregledate status Vašeg voznog parka sa detaljno opisanom trenutnom lokacijom.

 

- Istorijski podaci

* detaljne informacije možete dobiti na upit u obliku PDF brošure

* detaljne informacije možete dobiti na upit u obliku PDF brošure

Prozor istorijskih podataka omogućava Vam uvid u kompletan istorijski prikaz podataka koje je Vaše vozilo (ili grupa vozila) poslalo od trenutka kada je to vozilo aktivirano na sistemu. S obzirom na ogromnu količinu podataka koji se ovde obrađuju, ti podatci su razvrstani u nekoliko kategorija, gdje svaka kategorija ima svoj specifičan tip prikaza, kao i specifične podatke koje prikazuje.


- Vaše lokacije

* detaljne informacije i opis možete dobiti na upit u obliku PDF brošure

- Izvještaji i statistika


* detaljne informacije i opismožete dobiti na upit u obliku PDF brošure

- Podešavanje

Global GPS sistem za satelitsko praćenje vozila i nadgledanje voznog parka ne bi bio to što jeste da ne omogućava Vama, kao krajnjem korisniku sistema, da po potrebi izvršite povremene promjene  kako na informacijama o vozilima tako i na podešavanjima samog sistema. Podešavanja Vam omogućavaju upravo sve to.

 

- TEST PERIOD
Zainteresovani ste za sistem, ali niste sigurni da on ispunjava sve Vaše zahtjeve, slobodno nas kontaktirajte i mi ćemo Vam pružiti test period na vozilu po Vašem izboru, na period za koji se sami odlučite.
Ovom ponudom, u mogućnosti ste da direktno vidite rad sistema, bez da nekome morate da vjerujete „na slijepo“. Procijenite sistem, i ukoliko Vam odgovara, možemo započeti dugotrajnu saradnju.
Mi smo Vama na usluzi.