Global GPS sistem nam je omogućio uvid u stvarno kretanje naših vozila,
smanjili smo pređenu kilometražu a povećali produktivnost!

Klijenti o nama

Česta pitanja

1. Mi već dobro poslujemo, zašto da ulažemo u GPS sistem za praćenje?

Ulaganjem u sistem za praćenje vozila će sigurno dodatno poboljšati vaše poslovanje kroz dodatne uštede na troškovima goriva, amortizacije, održavanja transportnih sredstava i optimizovaće rute kratanja vozila kako bi smanjili vrijeme vožnje i dodatno uštedili.

 

2. Da li GPS uređaj narušava rad vozila i da li gubim garanciju na novo vozilo?

Ne, GPS uređaji koje instaliramo u vozila posjeduju certifikate o sigurnosti i kvalitetu kao i odobrenja svih proizvođača vozila.

 

3. Kako se ugrađuje uređaj za satelitsko praćenje vozila?

Ugradnju radi ovlašteni servis koji će se pobrinuti za profesionalnu instalaciju na sakriveno i nedeostupno mjesto u vozilu kako bi se eliminisala mogućnost iskočavanja i neovlaštenog skidanja uređaja. Tehnički dio instalacije je sastavni dio naših usluga, takođe smo u mogućnosti raditi instalaciju na Vašim lokacijama u terminima koji vam najviše odgovaraju. Ugradnja uređaja traje prosječno 20 minuta.

 

4. Da li mogu locirati vozilo ako se nalazi negdje u Evropi?

Vozilo je moguće locirati jednako precizno i tačno bilo gdje da se nalazi, podaci će se prikazati na našim mapama zajedno sa svim potrebnim status informacijama o vozilu.

 

5. Da li mi je potreban paket roming jer moja vozila ne idu često izvan države?

Ukoliko nemate potrebu za trenutno paćenje izvan pokrivenosti lokalnih GSM mobilnih operatera nije potrebno da koristite roming paket jer u tom slučaju GPS uređaji memorišu istoriju kretanja u romingu i odmah po povratku salju istoriju podataka, tako da retroaktivno imate kompletan izvještaj o istorji kretanja vozila kako lokalno tako i u romingu. U hitnom slucaju imate mogućnost lociranja vozila u romingu kroz aplikaciju putem SMS-a.

Ako Vam je trenutno praćenje u romingu neophodno imamo odlična i ekonomična rješenja.

 

6. Koliko su tačni i pouzdani podatci koji šalje GPS uređaj?

Pouzdarnost GPS uređaja je 100% zagarantovana, podatke šalje u praksi svakih 10-ak sekundi, ukoliko se vozilo nadje u mjestu koje nije pokriveno GPRS signalom memorisace istorju kretanja u svoju memoriju i poslaće je odmah pri konekciji na mobilnu mrežu.
Lokacija se određuje sa preciznošću ±3 metra bilo gdje da se vozilo nalazi. Svi podaci se trajno čuvaju na našim serverima tako da nemate obavezu da sami čuvate iste.

 

7. Da li je moguće da napravite izvještaj prema našim potrebama jer se bavimo specifičnom djelatnošću?

Da naravno, GPS sistem za praćenje je nastao kao projekat koji su osmislili upravo najzahtjevniji preduzetnici kako bi optimizovali troškove voznog parka i povećali efikasnost u poslovanju.

 

8. Da li mogu da se uvjerim u kvalitet vaših usluga pre potpisivanja ugovora?

Kontaktirajte nas i testirajte sistem u potpunosti, mi dolazimo na vašu lokaciju i instaliramo test gps sistem u vaša vozila i savjetujemo kako da podesite sistem i automatizujete proces kontrole voznog parka. Test period je apsolutno besplatan i traje 30 dana.

 

9. Šta je potrebno za pristup Global GPS sitemu za praćenje vozila?

Računar sa pristupom na internet. Sistemu pristupate putem web pretraživača unosom vašeg korisničkog imena i lozinke.