Neuspjeh može biti prilika za novi početak, ovaj put puno pametniji.

Henry Ford

Kako sistem radi?

Detaljan princip rada GPS uređaja, te način povezivanja uređaja u Vašem vozilu sa našim sistemom.

 

GPS je tehnologija koja omogućava da se svakoj tački na Zemaljskoj kugli dodjeli jedinstven set koordinata u prostoru, pomoću kojih se može pratiti kretanje svih pokretnih objekata bilo gdje u svijetu, kako na kopnu tako i na vodi. Ova tehnologija funkcioniše koristeći veliki broj satelita koji su pozicionirani iznad Zemlje i kontinuirano šalju podatke o trenutnoj lokaciji uređaja koji od tih satelita prima signal. Upravo ova tehnologija je jedna od osnovnih tehnologija na kojoj je izgrađen Global GPS sistem
za satelitsko praćenje vozila i nadgledanje voznog parka.

 

GPRS iako po nazivu sličan GPS-u, GPRS je potpuno drugačija tehnologija. Ova tehnologija omogućava
slanje podataka koristeći istu mrežu mobilnih predajnika, koja se koristi i za razgovore mobilnim
telefonom. Kako GPS tehnologija omogućava uređaju u vozilu da zna svoje tačne koordinate u prostoru,
tako GPRS tehnologija omogućava tom istom uređaju da te iste koordinate pošalje nama na dalju obradu na našim serverima. Kao i GPS, i GPRS je jedna od osnovnih tehnologija na kojoj je razvijan kompletan Global GPS sistem.

 

PRINCIP RADA

Da bi naš sistem funkcionisao onako kako je planirano, neophodno je izvesti niz zahvata, kako na vozilima Vašeg voznog parka, tako i na našim serverima.
Prvi, i najbitniji korak je sama intervencija na Vašim vozilima. Ova intervencija podrazumjeva ugradnju GPS uređaja u samo vozilo, te povezivanje uređaja sa vozilom. Ovim Vam je omogućeno da u našem sistemu, pored precizne trenutne lokacije vozila, imate i informaciju da li je vozilo upaljeno ili ugašeno, koja mu je trenutna brzina i smjer kretanja, koji je vozač trenutno u vozilu, kao i niz drugih parametara.
Sledeći, ništa manje bitan korak je aktiviranje Vašeg vozila na našem sistemu, te dodjeljivanje vozila Vašem korisničkom nalogu, koje se obavlja na mjestu ugradnje uređaja. Ovo znači da se automatski, pri ugradnji uređaja u vozilo, uređaj i testira, kao i veza uređaja sa sistemom.

Ovako smo osigurali da odmah nakon ugradnje uređaja imate aktivan sistem koji je spreman za korištenje, bez potrebe za daljnjim odgađanjem i podešavanjem.
Onog trenutka kad se uređaj montira u vozilo, vozilo postaje aktivno na sistemu, i odmah se može vidjeti njegovo trenutno stanje i status.